รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             1 1     1
2 เชียงราย     6 6 176 176 266 266     448
3 เชียงใหม่     79 79 712 712 1,138 1,138     1,929
4 ตาก     63 63 285 285 458 458     806
5 นครสวรรค์     53 53 683 683 859 859     1,595
6 น่าน     16 16 115 115 240 240     371
7 พะเยา     1 1 227 227 394 394     622
8 พิจิตร             3 3     3
9 พิษณุโลก     50 50 773 773 1,349 1,349     2,172
10 เพชรบูรณ์     11 11 170 170 152 152     333
11 แพร่     2 2 26 26 96 96     124
12 แม่ฮ่องสอน     17 17 120 120 156 156     293
13 ลำปาง         100 100 269 269     369
14 ลำพูน         2 2 4 4     6
15 สุโขทัย         2 2 10 10     12
16 อุตรดิตถ์     5 5 126 126 285 285     416
รวมทั้งภาค     303 303 3,517 3,517 5,680 5,680     9,500
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์             2 2     2
18 ขอนแก่น     3 3 496 496 766 766     1,265
19 ชัยภูมิ     1 1     3 3     4
20 นครพนม     8 8 247 247 236 236     491
21 นครราชสีมา     43 43 1,600 1,600 2,028 2,028     3,671
22 บุรีรัมย์     5 5 227 227 241 241     473
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร         1 1 1 1     2
25 ยโสธร         209 209 280 280     489
26 ร้อยเอ็ด     5 5 365 365 575 575     945
27 เลย     7 7 186 186 250 250     443
28 ศรีสะเกษ     1 1 2 2 8 8     11
29 สกลนคร         133 133 143 143     276
30 สุรินทร์     5 5 119 119 164 164     288
31 หนองคาย                      
32 อุดรธานี     2 2 413 413 743 743     1,158
33 อุบลราชธานี     4 4 613 613 797 797     1,414
34 หนองบัวลำภู             1 1     1
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ             1 1     1
รวมทั้งภาค     84 84 4,611 4,611 6,239 6,239     10,934
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     113 113 1,666 1,666 1,938 1,938     3,717
38 ชัยนาท                      
39 นครปฐม     6 6 322 322 392 392     720
40 นนทบุรี         15 15 66 66     81
41 ปทุมธานี         212 212 343 343     555
42 ประจวบคีรีขันธ์     42 42 719 719 1,072 1,072     1,833
43 อยุธยา     1 1 8 8 38 38     47
44 เพชรบุรี     19 19 303 303 583 583     905
45 ราชบุรี     75 75 869 869 1,138 1,138     2,082
46 ลพบุรี     21 21 1,649 1,649 2,806 2,806     4,476
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร     4 4 166 166 167 167     337
49 สระบุรี     21 21 568 568 885 885     1,474
50 สิงห์บุรี         1 1 3 3     4
51 สุพรรณบุรี         1 1 1 1     2
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         437 437 701 701     1,138
56 กทม     68 68 2,371 2,371 3,066 3,066     5,505
รวมทั้งภาค     370 370 9,307 9,307 13,199 13,199     22,876
ภาคใต้
57 กระบี่         107 107 89 89     196
58 ชุมพร     11 11 369 369 353 353     733
59 ตรัง         1 1 6 6     7
60 นครศรีธรรมราช     25 25 531 531 676 676     1,232
61 นราธิวาส     10 10 122 122 174 174     306
62 ปัตตานี     27 27 655 655 508 508     1,190
63 พังงา         19 19 38 38     57
64 พัทลุง     4 4 96 96 91 91     191
65 ภูเก็ต     1 1 1 1         2
66 ยะลา     18 18 204 204 185 185     407
67 ระนอง         47 47 88 88     135
68 สงขลา     75 75 863 863 1,029 1,029     1,967
69 สตูล     4 4 74 74 80 80     158
70 สุราษฏร์ธานี     39 39 408 408 408 408     855
รวมทั้งภาค     214 214 3,497 3,497 3,725 3,725     7,436
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         1 1 15 15     16
72 ฉะเชิงเทรา         241 241 470 470     711
73 ชลบุรี     49 49 1,049 1,049 1,676 1,676     2,774
74 ตราด             1 1     1
75 นครนายก     3 3 234 234 261 261     498
76 ปราจีนบุรี     34 34 718 718 1,248 1,248     2,000
77 ระยอง     1 1 203 203 217 217     421
78 สมุทรปราการ             7 7     7
79 สระแก้ว     8 8 402 402 621 621     1,031
รวมทั้งภาค     95 95 2,848 2,848 4,516 4,516     7,459
รวมทั้งประเทศ     1,066 1,066 23,780 23,780 33,359 33,359     58,205