รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             1         1             2         2             3
2 เชียงราย             215 29   83   327 125 33   7   165 90 11       101             593
3 เชียงใหม่             283 31   8   322 191 30   8   229 196 10   28   234             785
4 ตาก             21 31       52 11 26       37 7 1       8             97
5 นครสวรรค์             1         1             3         3             4
6 น่าน             2         2   1       1                         3
7 พะเยา             4         4 2         2 2         2             8
8 พิจิตร             1         1 1         1 1         1             3
9 พิษณุโลก             1         1                                     1
10 เพชรบูรณ์             2         2 1         1 1         1             4
11 แพร่             2         2                                     2
12 แม่ฮ่องสอน             8         8 19 7       26 20 1       21             55
13 ลำปาง             1         1 1         1 2         2             4
14 ลำพูน             12 1       13 11 1       12 6 1       7             32
15 สุโขทัย                                     1         1             1
16 อุตรดิตถ์             15     9   24 5         5 1         1             30
รวมทั้งภาค             569 92   100   761 367 98   15   480 332 24   28   384             1,625
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                         1         1                         1
18 ขอนแก่น                   18   18 1     59   60       55   55             133
19 ชัยภูมิ                         1     1   2 1         1             3
20 นครพนม             3         3 2         2                         5
21 นครราชสีมา                   12   12       19   19 1     23   24             55
22 บุรีรัมย์                   1   1 1         1                         2
23 มหาสารคาม                         2         2 1         1             3
24 มุกดาหาร                                                              
25 ยโสธร                         1         1                         1
26 ร้อยเอ็ด             1         1                   2   2             3
27 เลย                                     1         1             1
28 ศรีสะเกษ                                                              
29 สกลนคร                         1         1                         1
30 สุรินทร์                                                              
31 หนองคาย             5         5 11         11 19         19             35
32 อุดรธานี             6     15   21 3     20   23       21   21             65
33 อุบลราชธานี             5 1   2   8 5     45   50 7 1   33   41             99
34 หนองบัวลำภู                           1   9   10       9   9             19
35 อำนาจเจริญ                         2 1       3                         3
36 บึงกาฬ             1         1 1         1 2         2             4
รวมทั้งภาค             21 1   48   70 32 2   153   187 32 1   143   176             433
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี             12 1       13 12 3       15 17 3       20             48
38 ชัยนาท                         1         1                         1
39 นครปฐม             3 2       5 6         6 2   1     3             14
40 นนทบุรี             3         3 1         1 2         2             6
41 ปทุมธานี             26         26 13         13                         39
42 ประจวบคีรีขันธ์             2         2 2 1       3                         5
43 อยุธยา             3         3 4         4 1         1             8
44 เพชรบุรี                                                              
45 ราชบุรี             1         1 4         4 3         3             8
46 ลพบุรี                                                              
47 สมุทรสงคราม                                                              
48 สมุทรสาคร             44 62       106 51 2       53 12         12             171
49 สระบุรี             2         2             2         2             4
50 สิงห์บุรี                                     3         3             3
51 สุพรรณบุรี                           1       1 2         2             3
52 อ่างทอง                                                              
53 อุทัยธานี                         2         2                         2
54 สกพ.                                                              
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                              
56 กทม             94 17   12   123 71 10   18   99 41     2   43             265
รวมทั้งภาค             190 82   12   284 167 17   18   202 85 3 1 2   91             577
ภาคใต้
57 กระบี่                                                              
58 ชุมพร                                                              
59 ตรัง                                     2         2             2
60 นครศรีธรรมราช                                                              
61 นราธิวาส             1         1                                     1
62 ปัตตานี             5         5 2         2 1         1             8
63 พังงา             35   20     55 4   16     20 3   12     15             90
64 พัทลุง                         1         1                         1
65 ภูเก็ต                   1   1 3     9   12 1     3   4             17
66 ยะลา                   7   7       23   23       26   26             56
67 ระนอง             36 184       220 32 8       40 13         13             273
68 สงขลา                   27   27 3     99   102       16   16             145
69 สตูล                                                              
70 สุราษฏร์ธานี             2     20   22       3   3 1         1             26
รวมทั้งภาค             79 184 20 55   338 45 8 16 134   203 21   12 45   78             619
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี             1         1                                     1
72 ฉะเชิงเทรา                         2         2                         2
73 ชลบุรี             2         2 7 3       10 7 1       8             20
74 ตราด             6         6 6 1       7 14 2       16             29
75 นครนายก             2         2 1 1       2                         4
76 ปราจีนบุรี                                                              
77 ระยอง             15     10   25 5     11   16 7     3   10             51
78 สมุทรปราการ             2         2 1         1 2 1       3             6
79 สระแก้ว             12 1       13 2 1       3 5         5             21
รวมทั้งภาค             40 1   10   51 24 6   11   41 35 4   3   42             134
รวมทั้งประเทศ             899 360 20 225   1,504 635 131 16 331   1,113 505 32 13 221   771             3,388