รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program) เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนใน  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย     2 2   4
3 เชียงใหม่            
4 ตาก       1   1
5 นครสวรรค์     1 4   5
6 น่าน            
7 พะเยา     2 4   6
8 พิจิตร            
9 พิษณุโลก     1     1
10 เพชรบูรณ์       3   3
11 แพร่            
12 แม่ฮ่องสอน       4   4
13 ลำปาง            
14 ลำพูน     1 3   4
15 สุโขทัย       1   1
16 อุตรดิตถ์   2 2     4
รวมทั้งภาค   2 9 22   33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์            
18 ขอนแก่น   1 8 7   16
19 ชัยภูมิ     18 22   40
20 นครพนม     4 4   8
21 นครราชสีมา            
22 บุรีรัมย์   1 5 6   12
23 มหาสารคาม     15 14   29
24 มุกดาหาร     1     1
25 ยโสธร            
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย     1 3   4
28 ศรีสะเกษ   1 6 5   12
29 สกลนคร       1   1
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย     1 1   2
32 อุดรธานี   1 2 1   4
33 อุบลราชธานี     9 5   14
34 หนองบัวลำภู     1 2   3
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ       8   8
รวมทั้งภาค   4 71 79   154
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     2     2
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม       1   1
40 นนทบุรี     10 1   11
41 ปทุมธานี       2   2
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา     3 3   6
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี       12   12
46 ลพบุรี   2 84 9   95
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร            
49 สระบุรี   3   2   5
50 สิงห์บุรี     1     1
51 สุพรรณบุรี            
52 อ่างทอง   1       1
53 อุทัยธานี     2 3   5
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   2 6 8   16
รวมทั้งภาค   8 108 41   157
ภาคใต้
57 กระบี่     1 1   2
58 ชุมพร     1 2   3
59 ตรัง     1 3   4
60 นครศรีธรรมราช     1 3   4
61 นราธิวาส     1     1
62 ปัตตานี     5 1   6
63 พังงา     3 1   4
64 พัทลุง   1 1 3   5
65 ภูเก็ต     1     1
66 ยะลา   5 8 2   15
67 ระนอง       1   1
68 สงขลา   1       1
69 สตูล       1   1
70 สุราษฏร์ธานี            
รวมทั้งภาค   7 23 18   48
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี       5   5
72 ฉะเชิงเทรา            
73 ชลบุรี   2 2 6   10
74 ตราด            
75 นครนายก     3 1   4
76 ปราจีนบุรี            
77 ระยอง     11     11
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว     4 8   12
รวมทั้งภาค   2 20 20   42
รวมทั้งประเทศ   23 231 180   434