รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร       2   2
2 เชียงราย   1 6 8   15
3 เชียงใหม่            
4 ตาก     1 3   4
5 นครสวรรค์   4 8 9   21
6 น่าน            
7 พะเยา     2 4   6
8 พิจิตร       2   2
9 พิษณุโลก     1 2   3
10 เพชรบูรณ์     1 5   6
11 แพร่       1   1
12 แม่ฮ่องสอน   1 2 7   10
13 ลำปาง            
14 ลำพูน   1 1 3   5
15 สุโขทัย     2 4   6
16 อุตรดิตถ์   2 2     4
รวมทั้งภาค   9 26 50   85
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์            
18 ขอนแก่น   10 22 29   61
19 ชัยภูมิ   2 62 66   130
20 นครพนม     6 10   16
21 นครราชสีมา            
22 บุรีรัมย์   4 19 28   51
23 มหาสารคาม   3 57 111   171
24 มุกดาหาร     1     1
25 ยโสธร            
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย     5 7   12
28 ศรีสะเกษ   1 9 13   23
29 สกลนคร       1   1
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย     5 9   14
32 อุดรธานี   2 2 3   7
33 อุบลราชธานี     10 7   17
34 หนองบัวลำภู     1 2   3
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ       8   8
รวมทั้งภาค   22 199 294   515
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     3     3
38 ชัยนาท   1 1     2
39 นครปฐม     20 8   28
40 นนทบุรี     10 6   16
41 ปทุมธานี     2 8   10
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา     9 6   15
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี     1 12   13
46 ลพบุรี   3 86 17   106
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร            
49 สระบุรี   3 1 2   6
50 สิงห์บุรี     2 2   4
51 สุพรรณบุรี       1   1
52 อ่างทอง   1 6 14   21
53 อุทัยธานี     10 3   13
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   3 8 10   21
รวมทั้งภาค   11 159 90   260
ภาคใต้
57 กระบี่     3 3   6
58 ชุมพร     2 2   4
59 ตรัง     2 5   7
60 นครศรีธรรมราช     5 10   15
61 นราธิวาส     1 1   2
62 ปัตตานี   6 25 12   43
63 พังงา     3 2   5
64 พัทลุง   1 2 17   20
65 ภูเก็ต   1 3 9   13
66 ยะลา   5 9 10   24
67 ระนอง       1   1
68 สงขลา   1   4   5
69 สตูล       1   1
70 สุราษฏร์ธานี            
รวมทั้งภาค   14 55 77   146
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี       7   7
72 ฉะเชิงเทรา            
73 ชลบุรี   2 6 10   18
74 ตราด     1     1
75 นครนายก   1 9 1   11
76 ปราจีนบุรี   2 1 3   6
77 ระยอง     13 3   16
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว     5 9   14
รวมทั้งภาค   5 35 33   73
รวมทั้งประเทศ   61 474 544   1,079