รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   15 4 1   20
2 เชียงราย   1,057 77 51   1,185
3 เชียงใหม่   134 42 48   224
4 ตาก   3 2 2   7
5 นครสวรรค์   19 20 14   53
6 น่าน   195 50 42   287
7 พะเยา   77 30 48   155
8 พิจิตร   43 14 13   70
9 พิษณุโลก   3 3 5   11
10 เพชรบูรณ์   90 19 15   124
11 แพร่   343 34 26   403
12 แม่ฮ่องสอน   3 1 4   8
13 ลำปาง   248 51 25   324
14 ลำพูน   40 25 25   90
15 สุโขทัย   20 44 5   69
16 อุตรดิตถ์   186 36 32   254
รวมทั้งภาค   2,476 452 356   3,284
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   119 193 237   549
18 ขอนแก่น   1,327 728 592   2,647
19 ชัยภูมิ   573 323 231   1,127
20 นครพนม   35 33 14   82
21 นครราชสีมา   209 89 97   395
22 บุรีรัมย์   190 56 58   304
23 มหาสารคาม   82 141 88   311
24 มุกดาหาร   23 13 17   53
25 ยโสธร   25 18 35   78
26 ร้อยเอ็ด   222 126 201   549
27 เลย   394 118 103   615
28 ศรีสะเกษ   130 30 34   194
29 สกลนคร   181 70 112   363
30 สุรินทร์   65 32 25   122
31 หนองคาย   69 44 42   155
32 อุดรธานี   897 255 265   1,417
33 อุบลราชธานี   639 41 49   729
34 หนองบัวลำภู   81 21 24   126
35 อำนาจเจริญ   55 41 31   127
36 บึงกาฬ   156 11 19   186
รวมทั้งภาค   5,472 2,383 2,274   10,129
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   11 4 11   26
38 ชัยนาท   31 12 8   51
39 นครปฐม   6 1 4   11
40 นนทบุรี   19 2 13   34
41 ปทุมธานี   10 7 8   25
42 ประจวบคีรีขันธ์   6 3 3   12
43 อยุธยา   47 33 55   135
44 เพชรบุรี   10 14 15   39
45 ราชบุรี   5 10 6   21
46 ลพบุรี   20 17 20   57
47 สมุทรสงคราม   1 6 8   15
48 สมุทรสาคร   1 1 5   7
49 สระบุรี   16 6 11   33
50 สิงห์บุรี   6 8 14   28
51 สุพรรณบุรี   8 5 8   21
52 อ่างทอง   32 8 14   54
53 อุทัยธานี   10 4 5   19
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   32 30 31   93
รวมทั้งภาค   271 171 239   681
ภาคใต้
57 กระบี่     2     2
58 ชุมพร   20 2 2   24
59 ตรัง   12   1   13
60 นครศรีธรรมราช   5 5 1   11
61 นราธิวาส   4 6 11   21
62 ปัตตานี   6 6 12   24
63 พังงา   29 1 3   33
64 พัทลุง   11   1   12
65 ภูเก็ต     1     1
66 ยะลา   31 8 11   50
67 ระนอง   1 2 1   4
68 สงขลา   12 7 10   29
69 สตูล   1 1 2   4
70 สุราษฏร์ธานี   17 6 4   27
รวมทั้งภาค   149 47 59   255
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   18 7 6   31
72 ฉะเชิงเทรา   1 4 6   11
73 ชลบุรี   15 19 8   42
74 ตราด   8 4 4   16
75 นครนายก   3 1 5   9
76 ปราจีนบุรี   37 12 13   62
77 ระยอง   41 3 10   54
78 สมุทรปราการ   10 16 18   44
79 สระแก้ว   6 7 6   19
รวมทั้งภาค   139 73 76   288
รวมทั้งประเทศ   8,507 3,126 3,004   14,637